Công khai tài liệu HDSD tủ lạnh do LG Việt Nam cung cấp. Sử dụng tủ lạnh đúng cách là điều kiện bắt buộc khi muốn yêu cầu bảo hành miễn phí.


  1. Thận trọng khi sử dụng 
  2. Cấu tạo tủ lạnh LG Side by Side
  3. Vị trí và cách lắp đặt
  4. Vận hành lần đầu
  5. Hướng dẫn bảo quản thực phẩm
  6. Vệ sinh, bảo quản


1/ Thận trọng khi sử dụng

2/ Cấu tạo tủ lạnh LG Side by Side

3/ Vị trí và cách lắp đặt


4/ Vận hành lần đầu


5/ Hướng dẫn bảo quản thực phẩm

6/ Vệ sinh, bảo quản


Tài liệu từ LG Việt Nam
Đọc thêm:
Bản quyền nội dung bởi Dịch vụ Bảo hành - Sửa chữa Tủ lạnh Chuyên nghiệp tại Hà Nội