Tất cả những thông tin cần thiết khi sử dụng tủ lạnh Toshiba được tổng hợp bằng tài liệu dưới đây. Hướng dẫn đầy đủ từ A-Z từ khi vận hành tới sửa chữa.


Thông tin cung cấp trong tài liệu:

  • Cấu tạo tủ lạnh Toshiba
  • Khuyến cáo lắp đặt tủ lạnh
  • Hướng dẫn sử dụng và vận hành tủ lạnh
  • Một số chú ý quan trọng nhất khi dùng tủ lạnh
  • Hướng dẫn tháo lắp phụ kiện bên trong tủ lạnh
  • Vệ sinh tủ lạnh
  • Hướng dẫn tự sửa chữa một số sự cố cơ bản
  • Hướng dẫn gọi bảo hành, sửa chữa tại nhà

Xem thêm
Bản quyền nội dung bởi Dịch vụ Bảo hành - Sửa chữa Tủ lạnh Chuyên nghiệp tại Hà Nội